PILEXIT s.r.o. - autorizovaný dealer Husqvarna

Marketingový souhlasSprávca a spracovateľ Vašich osobných údajov:
Husqvarna Česko s.r.o.,so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 27408264, zapísaná v Obchodním rejstříku vedenom Městským soudem v Praze, oddiel C, vložka 111206, ďalej len „my“ alebo „naša spoločnosť

Poverenec pre ochranu osobných údajov: Emma Linnér (emma.linner@husqvarnagroup.com)
Koordinátor dotazov o spracovaní Vašich osobných údajov: Ing. Tomáš Vajzer (gdpr.sk@husqvarnagroup.com)

MARKETINGOVÝ SÚHLAS
PODĽA
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 („GDPR“)

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri využívaní výrobkov a služieb našej Spoločnosti. Vaša spokojnosť je pre nás prioritou a snažíme sa prispôsobovať naše produkty Vašim potrebám. K tomu využívame osobné údaje a spracovávame ich v súlade s platnou právnou úpravou. Pretože si ceníme Vašej priazne, chceme k Vám byť otvorení čo do spôsobu spracovania Vašich osobných údajov a na aké účely sa ďalej využívajú.

Súhlasom s týmto dokumentom poskytujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely skupiny Husqvarna, ktoré spočívajú najmä v zasielaní ponúk, špeciálnych akcií a v propagácii výrobkov a služieb našej spoločnosti alebo 3. osoby. Váš súhlas je úplne dobrovoľný a nie je viazaný na poskytnutie našich služieb, tovaru či iného plnenia. Váš súhlas tiež môžete kedykoľvek odvolať, čím však nebude dotknutá zákonnosť spracovania Vašich údajov pred odvolaním súhlasu.

„Súhlasím, aby Husqvarna Česko s.r.o. spracovávala moje osobné údaje, a to v rozsahu (i) identifikačných údajov, vrátane dátumu narodenia (ii) kontaktných údajov, (iii) údajov získaných v súvislosti s poskytovaním produktov či služieb (predovšetkým vzájomnou interakciou Husqvarna Česko s.r.o. a zákazníka, prípadne iným spôsobom), (iv) údajov vzniknutých priamo činnosťou Husqvarna Česko s.r.o. (napríklad vyhodnotenie žiadosti zákazníka, vyhodnotenie podmienok na poskytnutie zľavy či iného benefitu).

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem, aby spoločnosť Husqvarna Česko s.r.o. mohla:

  • reagovať na moje zaslané dotazy a kontaktovať ma s vhodnými ponukami;

  • ponúkať mi svoje služby a produkty, prípadne služby a produkty ďalších osôb;

  • predávať niektoré moje osobné údaje v súlade s obsahom informačného memoranda.

Potvrdzujem zoznámenie s dokumentom „Informačné memorandum“ našej spoločnosti, dostupným taktiež na webových stránkach našej spoločnosti s poučením o tom, ako spoločnosť moje osobné údaje spracováva, o svojich právach, o možnosti odvolať tento súhlas na jednotlivé účely a o tom, že aktuálne znenie Informačného memoranda môžem kedykoľvek získať na webe či u autorizovaného predajcu.“

Ako subjekt osobných údajov máte predovšetkým právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

  • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov,,

  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Tento súhlas sa týka spracovania Vašich osobných údajov od 25. 5. 2018, kedy nadobúda účinnosť nová legislatíva EU na spracovanie osobných údajov. Udelenie tohto súhlasu nemá vplyv na doterajší marketingový súhlas, ktorý sme od Vás prípadne získali už skôr. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho na našich stránkach taktiež kedykoľvek jednoducho odvolať. Váš súhlas zostáva v platnosti po dobu využívania produktov a služieb skupiny Husqvarna a nasledujúci 1 rok potom alebo do doby, než bude Vami odvolaný.